Informacja prawna i o ochronie danych osobowych

Monogramme Greilsammer parce que votre temps est précieux

Celem niniejszej strony jest opisanie w całej przejrzystości zasad przetwarzania danych osobowych przez firmę Greilsammer, nadzór nad zgodnością przetwarzania danych osobowych oraz zagwarantowanie poszanowania praw osób zainteresowanych.

Dyrektor publikacji : Hervé MASCHA

Kim jesteśmy?

GREILSAMMER SAS
Rue des vergers – 68600 WOLFGANTZEN
FRANCJA

Forma prawna : Sarl
SIRET : 350 627 188 00013 – RCS : 350 627 188 COLMAR
Wewnątrzwspólnotowy VAT : FR 93 350627188
Kod APE: Czarterowanie i organizacja transportu (5229B)
Kapitał zakładowy : 1 236 592 €

Adres naszej strony internetowej to : https://www.greilsammer.com/

Prawa autorskie i copyright

Całość tej strony podlega francuskim i międzynarodowym przepisom dotyczącym praw autorskich i własności intelektualnej. Wszelkie prawa do powielania są zastrzeżone dla wszystkich dokumentów we wszystkich formach, w tym dokumentów do pobrania oraz reprezentacji ikonograficznych i fotograficznych, jak również sekwencji animowanych. Jakiekolwiek powielanie lub przedstawianie, w całości lub w części, za pomocą jakiegokolwiek procesu, treści stron internetowych zarządzanych przez GREILSAMMER SAS, dokonane bez wyraźnej pisemnej zgody dyrektora publikacji, jest nielegalne i stanowi fałszerstwo oraz naruszenie obowiązujących przepisów, a autorzy, kimkolwiek są, osobami prawnymi lub fizycznymi, będą z tych powodów ścigani. Sąd w COLMAR – FRANCE będzie miał wyłączną właściwość do rozpatrywania tych przestępstw.

Wszelkie znaki towarowe wymienione na tej stronie są zarejestrowane przez firmy, które są ich właścicielami.

Informacje na tej stronie mogą zawierać nieścisłości techniczne lub błędy typograficzne. Informacje te mogą ulegać okresowym zmianom, a zmiany będą uwzględniane w nowych wydaniach.

GREILSAMMER SAS może w każdej chwili, bez wcześniejszego powiadomienia, wprowadzić ulepszenia lub zmiany w produktach, programach lub usługach opisanych na tej stronie.

Zdjęcie: GREILSAMMER SAS

Hosting i tworzenie

Strona jest hostowana przez OVH:
2 rue Kellermann – 59100 Roubaix – Francja.

Realizacja: DriveMyCom

DriveMyCom 21 Allée des peupliers – 33000 Bordeaux / +33 6 42 10 75 66

Zawartość osadzona z innych stron

Artykuły na tej stronie mogą zawierać osadzone treści (np. filmy, obrazy, artykuły…). Treści osadzone z innych stron internetowych zachowują się tak samo, jakby odwiedzający znajdował się na tej innej witrynie.

Te strony internetowe mogą zbierać dane o Tobie, używać plików cookie, osadzać narzędzia śledzenia stron trzecich, śledzić Twoje interakcje z tymi osadzonymi treściami, jeśli masz zalogowane konto na ich stronie internetowej.

Ograniczenie odpowiedzialności

GREILSAMMER nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, które mogą wynikać z dostępu lub korzystania ze strony internetowej, w tym pogorszenie stanu lub wirus, który może zainfekować sprzęt komputerowy użytkownika lub inną jego własność. Użytkownik jest odpowiedzialny za przeprowadzanie własnych kontroli wirusów.

Podobnie, w odniesieniu do informacji publikowanych na Stronie, GREILSAMMER nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek błędy lub pominięcia. Informacje zawarte na Stronie nie mają wartości umownej i dlatego nie są umownie wiążące dla GREILSAMMER, Strona nie ma innego celu niż informowanie opinii publicznej o działalności GREILSAMMER.

Wykorzystanie i przekazywanie danych osobowych

CEL PRZETWARZANIA DANYCH

  • Poproś o kosztorys: zebrane dane osobowe są wykorzystywane do interakcji z klientami i prospektami. Podstawą prawną przetwarzania jest nasz uzasadniony interes, aby móc odpowiedzieć na Twoje pytania i sporządzić spersonalizowane oferty.
  • Rekrutacja: możesz aplikować na opublikowane oferty pracy lub wysłać nam spontaniczną kandydaturę, na stronie greilsammer.com w zakładce. W kontekście rekrutacji zebrane dane są wykorzystywane do oceny przydatności kandydata do oferowanej pracy lub poszukiwanego stanowiska. Przetwarzanie to odbywa się na podstawie środków przedumownych.

KATEGORIE PRZETWARZANYCH DANYCH

  • Dane identyfikacyjne takie jak: nazwisko, imię, numer telefonu, adres fizyczny i adres e-mail, CV;
  • Dane dotyczące korzystania ze strony internetowej: adres IP; używana przeglądarka; system operacyjny; daty, godziny i czas połączenia z platformą; dane uwierzytelniające zbierane za pomocą sesyjnego pliku cookie; daty, godziny ;
  • Dane związane z życiem zawodowym takie jak: Twoje CV i list motywacyjny przy ubieganiu się o pracę;

Obowiązkowy lub fakultatywny charakter gromadzenia danych :

Obowiązkowy lub fakultatywny charakter danych jest oznaczony w momencie ich zbierania gwiazdką, gdy są one obowiązkowe.

JAK DŁUGO PRZECHOWYWANE SĄ TWOJE DANE OSOBOWE

Zgodnie z obowiązującymi przepisami i regulacjami, Twoje dane są przechowywane przez okres ściśle niezbędny do realizacji celów opisanych powyżej.

Zatem w celu:

  • Rekrutacji: okres przechowywania danych wynosi 2 lata od ostatniego kontaktu z kandydatem.
  • Informacji i przesyłania newsletterów: dane klientów są przechowywane przez okres trwania relacji handlowej plus 3 lata w celach prospektowych.

ODBIORCA DANYCH

Żadne dane osobowe użytkownika strony GREILSAMMER.com nie są publikowane bez wiedzy użytkownika, wymieniane, przekazywane, cedowane lub sprzedawane na jakimkolwiek nośniku osobom trzecim. Jedynie hipoteza odkupienia GREILSAMMER SAS i jego praw pozwoliłaby na przekazanie wyżej wymienionych informacji ewentualnemu nabywcy, który z kolei byłby zobowiązany do takiego samego obowiązku zachowania i modyfikacji danych w odniesieniu do użytkownika.

Bazy danych są chronione przepisami ustawy z dnia 1 lipca 1998 r. transponującej dyrektywę 96/9 z dnia 11 marca 1996 r. w sprawie ochrony prawnej baz danych.

PRAWA UŻYTKOWNIKA DOTYCZĄCE JEGO DANYCH

Zgodnie z przepisami art. 38 i następnych ustawy 78-17 z dnia 6 stycznia 1978 r. dotyczącej przetwarzania danych, plików i wolności, każdy użytkownik ma prawo dostępu, sprostowania i sprzeciwu wobec danych osobowych, które go dotyczą, poprzez złożenie pisemnego i podpisanego wniosku, wraz z kopią dowodu osobistego z podpisem posiadacza dokumentu, określającego adres, na który należy wysłać odpowiedź.

Przypominamy, że wszystkie swoje prawa możesz zrealizować wysyłając swoje żądanie pocztą na adres

GREILSAMMER
Inspektor ochrony danych
Rue des Vergers
68600 WOLFGANTZEN/NEUF BRISACH

SKARGA DO CNIL

Jeśli po kontakcie z nami uznasz, że Twoje prawa dotyczące Twoich danych nie są respektowane, możesz złożyć skargę do CNIL.

ZMIANY W NINIEJSZEJ POLITYCE PRYWATNOŚCI

Greilsammer może od czasu do czasu zmieniać niniejszą Politykę Prywatności, aby odzwierciedlić swoje aktualne praktyki w zakresie prywatności. Gdy zmienimy to oświadczenie, zmienimy datę „Aktualizacji” na górze tego dokumentu. Zachęcamy do regularnego przeglądania niniejszej Polityki Prywatności, aby być na bieżąco z tym, jak Greilsammer chroni Państwa Dane Osobowe.

Scroll to Top

Demande de devis

Fournisseur de Solutions globales de Transport, Logistique et Douane
axées sur la performance et la flexibilité.

Complétez le formulaire ci-dessous nous reviendrons vers vous au plus vite.

Nous sommes également à votre disposition
du lundi au vendredi par téléphone
au +33 (0)3 89 72 51 25